MUDr. Zavodová Andrea

OAMIS - oddelenie anesteziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti, Nemocnica Svidník lekár

Kontakt

+421 (0) 547860 431

andrea.zavodova@svetzdravia.com