MUDr. Zachar Ján

Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Rimavská Sobota primár Internista / Gastroenterológ / Hepatológ

Kontakt

jan.zachar@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako primár oddelenia vnútorného lekárstva v Nemocnici Rimavská Sobota od r.2015 a zároveň zastáva pozíciu námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť od r. 2018.

Úspešne ukončil JLF UK v Martine v r. 1995 odbor všeobecné lekárstvo. Atestáciu získal v odbore gastroenterológia, hepatológia a vnútorné lekárstvo. Pôsobil vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Lučenec v období rokov 1995 -2015.