MUDr. Wolfová Zuzana

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Kontakt

+421 (0) 534199111

zuzana.wolfova@svetzdravia.com

PROFIL

V roku 1975 ukončila štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ. Pracovala v nemocnici s poliklinikou Humenné. Prvú atestáciu z rádiológie získala v roku 1978 a druhú v roku 1981. V nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves pôsobí od roku 1980.

Primárkou oddelenia je od roku 1982 až po súčasnosť, s výnimkou rokov 1990 – 1999, kedy pôsobila ako riaditeľka nemocnice. V rokoch 1996-1997 absolvovala Health manager school.