MUDr. Vladimír Medvecký

Chirurgická ambulancia, ProCare KVP Košice Chirurg

úkony: , akútne chirurgické zákroky, chirurgické ošetrenie rán a zápalových ložísk, drobné chirurgické výkony na koži a v podkoží, exstirpácia benígnych a malígnych nádorov kože, nekrektómia, operácia jednoduchých prietrží slabinových a pupočníkových prietrží, podkožia a svalov, repozícia a fixácia zlomenín kostí, resekcia nechtového lôžka, vyšetrenia a ošetrenie v rámci všeobecnej chirurgie, vyšetrenie a ošetrenie úrazových stavov

Ďalšie pôsobisko lekára:
JZS - Chirurgia, ProCare KVP Košice
Operatér

Ordinačné hodiny

Chirurgická ambulancia, ProCare KVP Košice

  • Pondelok: 12:00 - 15:30
  • Streda: 12:00 - 15:30
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 15:00

Je absolventom LF UPJŠ v Košiciach. Od roku 1981  pracoval na Chirurgickom oddelení v Nemocnici Košice – Šaca. Od roku 2008 pracuje v Poliklinike ProCare Košice v chirurgickej ambulancii a v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia. Úspešne absolvoval I. a II. atestáciu z chirurgie, certifikáty na brušnú ultrasonografiu, pre laparoskopickú, cievnu chirurgiu a chirurgiu obezity.

Zúčastnil sa študijných pobytov v  Česku, Rakúsku,  USA, Veľkej Británii , Francúzsku. Prednášal na  viacerých domácich a zahraničných chirurgických konferenciách.