MUDr. Viera Takáčová

LSPP pre deti a dorast, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

viera.takacova@svetzdravia.com