MUDr. Veronika Očenášová

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

veronika.ocenasova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončila v roku 2019 na UPJŠ v Košiciach. Od septembra 2019 pôsobí na oddelení pediatrie ako sekundárny lekár. Zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore pediatria.