MUDr. Veronika Benyiczká

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Profil

Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Všeobecné lekárstvo ukončila v roku 2019 s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana. V auguste 2019 nastúpila na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice a.s.

Je zaradená v príprave na spoločný internistický kmeň a je členom Slovenskej lekárskej komory.