MUDr. Veisenpacherová Zuzana

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves zástupca primára

Kontakt

z.veisenpacherova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila v roku 2008 na LF UPJŠ v Košiciach. Po materskej dovolenke v roku 2009 nastúpila na detské oddelenie v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobí doteraz. V odbore pediatria atestovala v máji 2016.