MUDr. Valúch Peter

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

peter.valuch@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1979. V roku 1984 absolvoval špecializáciu 1.stupňa v odbore chirurgia. V roku 1992 ukončil na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov  špecializáciu 2.stupňa v odbore chirurgia. V roku 2016 na SZU v Bratislave získal certifikát – „ Chirurgia prsníka“. Na chirurgickom oddelení v topoľčianskej nemocnici pôsobí od roku 1979.