MUDr. Valičková Júlia

Onkochirurgická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Profil

Venuje sa ambulantnej činnosti, operatíve a starostlivosti o pacientky. Všeobecné lekárstvo vyštudovala na univerzite P.J. Šafárika v Košiciach. Od roku 2010 pracovala v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a krátko po atestáciách v odbore všeobecná chirurgia prišla do Mammacentra. V súčasnosti je zaradená v príprave pre certifikáciu v odbore chirurgia prsníka.