MUDr. Vaicová Radmila

Oddelenie pediatrie, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Kontakt

radmila.vaicova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila v Košiciach na LF UPJŠ v roku 2005. Po ukončení štúdia som nastúpila ako lekár na detské oddelenie krajskej v nemocnici v Liberci. Od roku 2012 lekárka ped. oddelenia v Spišskej Novej Vsi. V odbore pediatria atestovala v roku 2018.