MUDr. Urbančíková Zuzana

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava lekár

Kontakt

zuzana.urbancikova@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení gynekológia a pôrodníctvo pracuje od roku 2017, kedy ukončila štúdium na LF Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.