MUDr. Tutka Štefan

Chirurgický klaster - Chirurgické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

stefan.tutka@svetzdravia.com

Profil

Zastáva pozíciu lekára špecialistu v odbore chirurgia a špecializuje sa na cievnu chirurgiu.