Polikliniky ProCare 0907 888 999
Nemocnice Svet zdravia 055 / 327 7777
Kontakty Klientská zóna

MUDr. Turčan Ivan, PhD.

Onkochirurgická ambulancia, Mammacentrum sv. Agáty lekár

Profil

Narodil sa v roku 1961 v Banskej Bystrici. Štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine ukončil v r. 1987. Od r. 1988 pracoval na Chirurgickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici ako samostatne pracujúci lekár so zameraním na onkologickú chirurgiu gastrointestinálneho traktu a nádorových ochorení prsníka.

Je medicínskym autorom a realizátorom projektu prvej špecializovanej nemocnice pre diagnostiku a liečbu nádorových ochorení prsníka v Slovenskej republike – Mammacentra sv. Agáty v Banskej Bystrici. Od otvorenia nemocnice v roku 2010 pracuje v Mammacentre vo funkcii primára. Pod jeho vedením získalo zariadenie plnoprávne členstvo v medzinárodnej organizácii špecializovaných prsníkových centier SenoNetwork.

Do klinickej praxe na spomenutých pracoviskách zaviedol techniku biopsie sentinelovej uzliny, onkoplastické postupy v konzervatívnej chirurgii prsníka. Špecializuje sa na nové techniky chirurgického riešenia nehmatných nádorov prsníka, bezprostredných i odložených rekonštrukcií.

V r. 1990 získal atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia, v r. 1995 atestáciu II. stupňa v odbore chirurgia, v r. 1999 atestáciu v odbore klinická onkológia. V roku 2005 absolvoval pracovno – študijný pobyt v Nemeckej spolkovej republike. V r. 2011 absolvoval polročné externé štúdium na Európskej senologickej akadémii v Salzburgu a Düsseldorfe s udelením certifikátu EAoS.

Po absolvovaní externého doktorandského štúdia v odbore chirurgia na LF SZU v Bratislave obhájil v júni 2013 dizertačnú prácu na tému „Chirurgické riešenie nehmatných lézií prsníka.“

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej chirurgickej spoločnosti, Slovenskej onkologickej spoločnosti, Európskej mastologickej spoločnosti (EUSOMA), Európskej spoločnosti pre výskum a liečbu nádorových ochorení (ECCO), Spoločnosti mammologických špecialistov Breast Competence Club ( BCC).

Publikuje, prednáša na domácich a zahraničných odborných podujatiach.

Absolvoval viaceré štúdijné pobyty zamerané na nádorovú a rekonštrukčnú chirurgiu prsníka v Prahe, Salzburgu, Düsseldorfe, Ríme a Ljubljane.