MUDr. Tuptová Bibiana

Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

+421 (0) 57706365

bibiana.tuptova@svetzdravia.com

Profil

V roku 1996 absolvovala LF UPJŠ v Košiciach, v rovnakom roku začala pracovať v humenskej nemocnici, najprv na mikrobiologickom, neskôr  na kožnom oddelení. Na pediatrii pracuje od roku 1997, od roku 1999 na novorodeneckom oddelení. V súčasnosti pôsobí na časti fyziologického novorodenca, vykonáva všetky novorodenecké skríningy, vrátane sonografických vyšetrení a pracuje aj na  Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom, vrátane sonografických kontrol. Intenzívne sa venuje podpore dojčenia. Je absolventkou Národného programu na resuscitáciu novorodenca.

Atestácie: pediatria 1.stupeň v roku 2001, euroatestácia z pediatrie 2006,  neonatológia 2008.