MUDr. Tovtyn Andriy

Chirurgický klaster - Chirurgické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

andriy.tovtyn@svetzdravia.com

Profil

Pôsobí ako lekár špecialista v odbore chirurgia a je certifikovaný na výkon endoskopií.