MUDr. Tompoš Igor

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 12 333

igor.tompos@svetzdravia.com