MUDr. Tomková Darina

Oddelenie pneumológie a ftizeológie, Nemocnica Michalovce primár

Kontakt

darina.tomkova@svetzdravia.com