MUDr. Tomková Darina

INTERNISTICKÝ KLASTER, Nemocnica Michalovce primár pneumológie a ftizeológie

Kontakt

darina.tomkova@svetzdravia.com