MUDr. Marek Tomčo, PhD.

Ortopedická ambulancia I. + JZS, Železničná nemocnica Košice zástupca primára

Kontakt

055 / 229 5826

marek.tomco@svetzdravia.com