MUDr. Tomáš Alföldy

Dermatologická ambulancia, ProCare Central Dermatológ

úkony: , dermatologické vyšetrenie, dusíkom, ošetrenie elektrickou ihlou

Ďalšie pôsobisko lekára:
Kožná ambulancia, ProCare Vlčie Hrdlo

Ordinačné hodiny

Dermatologická ambulancia, ProCare Central

  • Pondelok: 12:00 - 19:00
  • Utorok: 07:30 - 15:15
  • Streda: 12:00 - 19:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:15
  • Piatok: 08:00 - 15:00

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave ukončil v roku 1996. Predatestačnú prax absolvoval na I. dermatovenerologickej klinike v Bratislave,  špecializačné skúšky v odbore dermatovenerológia absolvoval v roku 2000 a v roku 2009. Pracuje  ako ambulantný lekár – dermatovenerológ.