MUDr. Tomáš Alföldy

Dermatologická ambulancia, ProCare Central Dermatológ

úkony: dermatologické vyšetrenie, dusíkom, ošetrenie elektrickou ihlou

Ordinačné hodiny

Dermatologická ambulancia, ProCare Central

  • Pondelok: 12:00 - 15:30    16:00 - 18:30
  • Utorok: 07:30 - 12:30   13:00 - 14:45
  • Streda: 12:00 - 15:30   16:00 - 18:30
  • Štvrtok: 07:30 - 12:30   13:00 - 14:45
  • Piatok: 08:00 - 12:30   13:00 - 14:30

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave ukončil v roku 1996. Predatestačnú prax absolvoval na I. dermatovenerologickej klinike v Bratislave,  špecializačné skúšky v odbore dermatovenerológia absolvoval v roku 2000 a v roku 2009. Pracuje  ako ambulantný lekár – dermatovenerológ.