MUDr. Tkáčová Miroslava

Oddelenie vnútorného lekárstva (interné oddelenie), Nemocnica Vranov nad Topľou sekundárny lekár

Kontakt

miroslava.tkacova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončila v roku 2014 a v septembri toho istého roku nastúpila na post sekundárneho lekára na Oddelení vnútorného lekárstva Vranovskej nemocnice, a.s.. Od októbra 2014 je zaradená do atestačného programu v odbore Vnútorné lekárstvo. V roku 2017 úspešne absolvovala spoločný internistický kmeň. Podieľa sa na hodnotení funkčných vyšetrení kardio-vaskulárneho systému – bicyklová ergometria, 24-hodinový EKG holter, TK holter. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných a domácich kongresoch v oblasti internej medicíny, kardiológie, diabetológie. Je členom Slovenskej lekárskej komory.