MUDr. Timea Mišlai, MPH, MHA

Ambulancia všeobecného lekára VIII. Veľké Kapušany, Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

timea.mislai@svetzdravia.com

ŽLS Veľké Kapušany
Železničná stanica, Veľké Kapušany