MUDr. Terek Gabriel

Ambulancia všeobecného lekára III., Železničná nemocnica Košice lekár

Kontakt

053 / 4166143

gabriel.terek@svetzdravia.com

ŽLS Spišská Nová Ves
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves