MUDr. Szépeová Renáta, PhD.

Detské (pediatrické) oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

Kontakt

renata.szepeova@svetzdravia.com