MUDr. Szabó Peter

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Galanta lekár

Kontakt

peter.szabo@svetzdravia.com