MUDr. Sucháčová Eva

Hematologicko-transfuziologické oddelenie, Nemocnica Žiar nad Hronom primár

Kontakt

eva.suchacova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na JLF UK Bratislava v Martine ukončila v roku 1985. Lekársku prax začala ako lekár, postupne primár HTO v OÚNZ Rimavská Sobota  v NsP Hnúšťa. Špecializáciu v odbore hematológia a transfuziológia získala v roku 1996.  Od roku 1999 až do novembra 2017 pracovala ako primár HTO a OKB v NsP Revúca. V období rokov 2004 až 2006 pôsobila vo funkcii námestníka riaditeľa pre LPS v NsP Revúca. V nemocnici v Žiari nad Hronom pracuje od novembra 2017 ako lekár na Hematologickej ambulancii a súčasne aj ako primár hematologicko-transfúziologického oddelenia.