MUDr. Strečka Peter

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota zástupca primára

Kontakt

047 / 56 16 698

peter.strecka@svetzdravia.com

Profil

Študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Štúdium medicíny ukončil v roku 1997.

Špecializačnú skúšku v odbore Psychiatria úspešne absolvoval v roku 2001. Na psychiatrickom oddelení pracuje od roku 1997. Aktuálne na pozícii zástupcu primára na psychiatrickom oddelení.