MUDr. Steranka Ľuboš

Psychiatrická liečebňa, Nemocnica Svidník

Kontakt

lubos.steranka@svetzdravia.com

PROFIL

Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte ukončil v roku 2017. Pracuje ako sekundárny lekár v psychiatrickej liečebni. Zaradený do špecializačného štúdia v odbore psychiatria.