MUDr. Šťastný Boris

Oddelenie urgentnej medicíny, Nemocnica Spišská Nová Ves primár

Kontakt

boris.stastny@svetzdravia.com