MUDr. Špak Ľubomír, MPH

Angiologická ambulancia , Nemocnica Michalovce angiológ

Kontakt

lubomir.spak@svetzdravia.com

Rozhovor s MUDr. Ľubomírom Špakom, MPH