MUDr. Somošová Marcela

OAMIS (ARO, JIS), Nemocnica Michalovce zástupca primára

Kontakt

+421 (0) 566416419

marcela.somosova@svetzdravia.com