MUDr. Šoltýs Jozef

Ortopedické oddelenie, Nemocnica Michalovce lekár

Kontakt

+421 (0) 566416 241

jozef.soltys@svetzdravia.com

Profil

VŠ štúdium ukončil v roku 1994 na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, I. atestácia z Ortopédie r.1997, II. atestácia z Ortopédie r.2002

V nemocnici Michalovce na Ortopedickom oddelení pracuje od 9/1994 až doposiaľ.

Postgraduálne sa zúčastnil viacerých študijných pobytov, stáži a tematických kurzov na ortopedických klinikách na Slovensku (Bratislava, Martin), v Čechách (Praha, České Budejovice, Plzeň, Brno) a v Rakúsku (Viedeň, Storzalpe) v oblasti primárnej a revíznej endoprotetiky bedra, kolena a artroskopických operácií veľkých kĺbov hlavne kolena a ramena.