MUDr. Šoltés Oto

Chirurgický klaster - Chirurgické oddelenie, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

oto.soltes@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ Košice ukončil v roku 1996, má ukončené špecializačné štúdium v odbore urológia a urgentná medicína. V súčasnosti pôsobí na urologickej ambulancii.