MUDr. Slicho Andrej

Neurologické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 16 627, 49

andrej.slicho@svetzdravia.com

Profil

Pracuje na neurologickom oddelení od roku 2006. Štúdium medicíny ukončil v roku 2006 na LF UPJŠ v Košiciach. V rokoch 2009 až 2010 pracoval na neurologickom oddelení Košice Šaca. Európsku špecializačnú skúšku v odbore neurológia absolvoval v roku 2013 na SZU v Bratislave. Venuje sa aj vyhodnocovaniu evokovaných potenciálov a realizuje SONO vertebrokatorického povodia.