MUDr. Slezáková Júlia

Urgentný príjem, Nemocnica Rimavská Sobota vedúci lekár

Kontakt

julia.slezáková@svetzdravia.com

Profil

Je vedúcou lekárkou urgentného príjmu. Od ukončenia štúdia na LF UK Bratislava v r. 2011 pracuje na oddelení vnútorného lekárstva v nemocnici Rimavská Sobota. Atestovala v odbore vnútorné lekárstvo v 6/2017. Okrem práce na urgentnom príjme a na internom oddelení zabezpečuje starostlivosť o pacientov na domácej parenterálnej výžive.