MUDr. Škvarková Eva Elisabeth, MBA

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Profil

Odbor všeobecné lekárstvo študovala na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a Alma Mater Universitá di Bologna, štúdium ukončila v roku 2018. Po ukončení štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Oddelení detskej kardiochirurgie Policlinico S. Orsola-Malpighi v Bologni a na Oddelení detskej kardiochirurgie v nemocnici Motol- Praha.

V rámci ďalšieho vzdelávania sa zúčastnila kardiochirurgického kongresu Le Cardiopatie Congenite: diagnosi, follow up e profilassi respiratoria. La continuitá dal neonatologo al pediatra 09-2018 v Bologni.

Je zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore chirurgia. Je členkou Slovenskej lekárskej komory.