MUDr. Simona Žilková

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

simona.zilkova@svetzdravia.com

Profil

Študovala na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Štúdium medicíny ukončila v roku 2020. V júli 2020 začala pracovať na oddelení vnútorného lekárstva. Od októbra 2020 pracuje na psychiatrickom oddelení ako sekundárny lekár, je zaradená do špecializačného štúdia v odbore psychiatria.