MUDr. Šilharová Hana

Rádiodiagnostické oddelenie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár

Kontakt

hana.silharova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium ukončené na LF UK v Bratislave v r.2007. pracovala na oddelení diagnostickej a intervenčnej rádiológie Nemocnice Poprad. Od apríla 2019 pracuje na oddelení rádiológie v NsP SNV.  Špecializačnú skúšku získala v r.2013.