MUDr. Šikulinec Juraj

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou lekár

Profil

Je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorú ukončil v roku 2016. Po ukončení štúdia pôsobil 2 roky ako sekundárny lekár na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Vranovskej nemocnice, a.s.. Na oddelení Všeobecnej a úrazovej chirurgie pracuje od roku 2018.