MUDr. Šestáková Monika

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 16 634

monika.sestakova@svetzdravia.com

Profil

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UK Bratislava v r. 2012 nastúpila na psychiatrické oddelenie, kde pôsobila do r. 2016 na lôžkovom oddelení. Od r. 2016 sa venuje detským psychiatrickým pacientom v ambulancii detskej psychiatrie. Špecializačnú atestačnú skúšku v odbore detská psychiatria absolvovala v roku 2020. Je absolventkou psychoterapeutického výcviku Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov.