MUDr. Šesták Michal

Psychiatrické oddelenie, Nemocnica Rimavská Sobota lekár

Kontakt

047 / 56 16 661

michal.sestak@svetzdravia.com

Profil

Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 2011. Od augusta 2011 začal pracovať na oddelení vnútorného lekárstva. Na psychiatrickom oddelení pracuje od marca 2012.  Špecializačnú atestačnú skúšku v odbore psychiatria absolvoval v roku 2020.