MUDr. Seres Igor

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Rožňava primár Gynekológ-pôrodník

Kontakt

igor.seres@svetzdravia.com

Profil

Na oddelení gynekológia a pôrodníctvo pracuje od roku 1989, vo funkcii primára od roku 2016. Štúdium na LF Univerzity Karlovej v Prahe ukončil v roku 1989. V tom istom roku ukončil tiež špecializačné štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo I. stupňa a v roku 1992 aj II. stupňa. Má certifikát odbornej spôsobilosti na vykonávanie základného ultrazvukového vyšetrenia v gynekológii a pôrodníctve.