MUDr. Serbaylo Ivan

Detské oddelenie a detská JIS, Nemocnica Trebišov lekár

Kontakt

ivan.serbaylo@svetzdravia.com