MUDr. Šelepcová-Lelková Anna

Novorodenecké oddelenie, Nemocnica Humenné lekár

Kontakt

+421 (0) 577706339

anna.selepcova-lelkova@svetzdravia.com

Profil

Absovovala 1. LF UK v Prahe v roku 2010. Po promócii nastúpila na Novorodenecké oddelenie v Humennom. V rámci predatestačnej prípravy pracovala aj na pediatrickom oddelení. Pracuje  na časti JRSN, JISN, vykonáva všetky novorodenecké skríningy, vrátane sonografických vyšetrení a pracuje aj na Ambulancii pre deti s perinatálnym rizikom, intenzívne sa venuje podpore dojčenia. Pripravuje sa na atestáciu z neonatológie. Je absolventkou Národného programu na resuscitáciu novorodenca.

Atestácie: euroatestácia z pediatrie 2015.