MUDr. Sedliaková Veronika

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nemocnica Žiar nad Hronom lekár

Kontakt

veronika.sedliakova@svetzdravia.com

Profil

Štúdium medicíny ukončila na Masarykovej univerzite v Brne v roku 2015 odbor všeobecné lekárstvo. Lekársku prax začala v máji 2015 na OAIM vo Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom.

Špecializáciu z odboru anesteziológia a intenzívna medicína získala v roku 2020.

Od mája 2015 pôsobí vo Svete zdravia, a.s., Všeobecnej nemocnici Žiar nad Hronom ako sekundárny lekár OAIM.