MUDr. Schmidtová Dagmar

Oddelenie OAIM, Železničná nemocnica Košice primár

Kontakt

055 / 229 5850

dagmar.schmidtova@svetzdravia.com