MUDr. Ščesná Soňa

Chirurgické oddelenie, Nemocnica Topoľčany lekár

Kontakt

sona.scesna@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine ukončila v roku 2011 a odvtedy pracuje na chirurgickom oddelení v nemocnici Topoľčany. Je zaradená v príprave na špecializačnú skúšku v odbore všeobecná chirurgia.