MUDr. Sakmárová Marta

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Spišská Nová Ves lekár (chirurgia)

Kontakt

+421 (0) 534199345

marta.sakmarova@svetzdravia.com

Profil

Od roku 1996 pracuje na oddelení ako chirurg. Vedie špecializovanú proktologickú ambulanciu. Prvé pracovné skúsenosti nadobudla počas pôsobenia v nemocnici v Levoči. Štúdium ukončila na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a má ukončené špecializované skúšky z chirurgie I. a II. stupňa.