MUDr. Šaffa Ján

Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie, Nemocnica Vranov nad Topľou zástupca primára

Kontakt

+421 (0) 57 4865781

jan.saffa@svetzdravia.com

Profil

Štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 1982 v odbore všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia nastúpil na Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie NsP vo Vranove nad/Topľou. Špecializačnú skúšku l.st. z chirurgie absolvoval v roku  1987,  II.st. z chirurgie  v roku 1993. Od roku 1997 pracuje na pozícii zástupca primára. Absolvoval školenia z cievnej chirurgie  na Klinikách cievnej chirurgie v Bratislave a Košiciach. Školenie z laparoskopickej chirurgie absolvoval na Chirurgickej klinike  v Košiciach, použitie staplerov v chirurgii na Chirurgickej klinike v Martine.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti   a odbornej spoločnosti pre chirurgiu.